Brokopondo Lakewood zalo

Những thông tin về hồ Brokopondo:

 • Diện tích hơn 150.000 hct, chiếm 1% của Suriname
 • Khoảng 30-50 triệu m3 gỗ nằm sâu dưới nước được khai thác
 • Tạo cơ hội việc làm cho hơn 100 người, chủ yếu là dân địa phương và các người bản xứ.

Gỗ cứng nhiệt đới thân thiện với môi trường đến từ hồ thủy điện

Nằm sâu dưới bề mặt yên tĩnh của hồ thủy điện Brokopondo ở Suriname, là một khu rừng nhiệt đới rộng với hơn 150.000 hecta – một kho báu được ẩn giấu hơn 60 năm. Những loại gỗ cứng nhiệt đới này được khai thác bởi các thợ lặn chuyên nghiệp của chúng tôi, họ phải mạo hiểm lặn sâu 15 mét dưới nước để khai thác loại kho báu quí hiếm này.Chúng tôi mang kho báu từ hồ vào chính căn nhà của bạn.
Khác với những việc khai thác gỗ thông thường, gây ảnh hưởng và tác hại xấu trực tiếp đối với hệ sinh thái, cụ thể là việc chặt cây trên đất liền đã phá hủy môi trường sống tự nhiên của nhiều loài. Việc khai thác loại gỗ nằm dưới mặt nước này của chúng tôi, không gây thêm bất kỳ ảnh hưởng nào đến môi trường – ngôi nhà chung của chúng ta. Đặc biệt hơn, Brokopondo Lakewood chúng tôi đã tạo ra thêm một giá trị mới cho gỗ và cho chính cuộc sống của chúng ta. 


 

Các loại gỗ

Tên viết tắt: IPE / MKG
Tên viết tắt: MKB
Tên viết tắt: KAW / COW
Tên viết tắt: ROK
Tên viết tắt: PRH
Tên viết tắt: WAL
DJI_gỗ lim nam mỹ_
Tên viết tắt: DJI
Tên viết tắt: TON
Tên viết tắt: BAS
Tên viết tắt: ZWK
Tên viết tắt: RLO
Tên viết tắt: GBT


Theo dõi instagram của chúng tôi 


Contact us

  VĂN PHÒNG SURINAME:

  Brokopondo Lakewood N.V.

  Domineestraat 2-4, Paramaribo,
  Suriname

  T: +597 474 632 | F: + 597 474 634
  E: info@lakewoodnv.com


  VĂN PHÒNG VIỆT NAM

  Brokopondo Lakewood Vietnam

  28 Thảo Điền, phường Thảo Điền,
  D2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  M: +84 906 867 167 | T: +84 28 7300 2610
  E: vietnam@lakewoodnv.com  Brokopondo Lakewood zalo

  Những thông tin về hồ Brokopondo:

  • Diện tích hơn 150.000 hct, chiếm 1% của Suriname
  • Khoảng 30-50 triệu m3 gỗ nằm sâu dưới nước được khai thác
  • Tạo cơ hội việc làm cho hơn 100 người, chủ yếu là dân địa phương và các người bản xứ.

  Gỗ cứng nhiệt đới thân thiện với môi trường đến từ hồ thủy điện

  Nằm sâu dưới bề mặt yên tĩnh của hồ thủy điện Brokopondo ở Suriname, là một khu rừng nhiệt đới rộng với hơn 150.000 hecta – một kho báu được ẩn giấu hơn 60 năm. Những loại gỗ cứng nhiệt đới này được khai thác bởi các thợ lặn chuyên nghiệp của chúng tôi, họ phải mạo hiểm lặn sâu 15 mét dưới nước để khai thác loại kho báu quí hiếm này.Chúng tôi mang kho báu từ hồ vào chính căn nhà của bạn.
  Khác với những việc khai thác gỗ thông thường, gây ảnh hưởng và tác hại xấu trực tiếp đối với hệ sinh thái, cụ thể là việc chặt cây trên đất liền đã phá hủy môi trường sống tự nhiên của nhiều loài. Việc khai thác loại gỗ nằm dưới mặt nước này của chúng tôi, không gây thêm bất kỳ ảnh hưởng nào đến môi trường – ngôi nhà chung của chúng ta. Đặc biệt hơn, Brokopondo Lakewood chúng tôi đã tạo ra thêm một giá trị mới cho gỗ và cho chính cuộc sống của chúng ta.   


   

  Các loại gỗ

  Tên viết tắt: IPE / MKG
  Tên viết tắt: MKB
  Tên viết tắt: KAW / COW
  Tên viết tắt: ROK
  Tên viết tắt: PRH
  Tên viết tắt: WAL
  DJI_gỗ lim nam mỹ_
  Tên viết tắt: DJI
  Tên viết tắt: TON
  Tên viết tắt: BAS
  Tên viết tắt: ZWK
  Tên viết tắt: RLO
  Tên viết tắt: GBT


  Theo dõi instagram của chúng tôi   


  Contact us

   VĂN PHÒNG SURINAME:

   Brokopondo Lakewood N.V.

   Domineestraat 2-4, Paramaribo,
   Suriname

   T: +597 474 632 | F: + 597 474 634
   E: info@lakewoodnv.com


   VĂN PHÒNG VIỆT NAM

   Brokopondo Lakewood Vietnam

   28 Thảo Điền, phường Thảo Điền,
   D2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

   M: +84 906 867 167 | T: +84 28 7300 2610
   E: vietnam@lakewoodnv.com